Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
 
 
Telefon: 75 731 21 08
www.gosir-osiecznica.pl  
www.krytapływalni-osiecznica.pl
e-mail:gosir@gosir-osiecznica.pl

 

Kontakty:

Administracja/biura

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

59-724 Osiecznica, ul. Lubańska 29b

tel. 75 731 21 08

e-mail: gosir@gosir-osiecznica.pl

 

Kryta Pływalnia w Osiecznicy

59-724 Osiecznica, ul. Piaskowa 4, 

tel. 75 782 31 40

e-mail: gosir@gosir-osiecznica.pl

 

Świetlica w Parowej

Parowa 89A

tel. 75 731 27 55

e-mail: parowa@gosir-osiecznica.pl

 

Świelica w Ławszowej

Ławszowa 81

tel. 75 732 17 22

e-mai: lawszowa@gosir-osiecznica.pl

 

Świetlica w Przejęsławiu

Przejęsław 10

tel. 75 732 17 31

e-mail: przejeslaw@gosir-osiecznica.pl

 

Centrum Aktywności Społecznej w Świętoszowie

Świętoszów 15

e-mail: swietoszow@gosir-osiecznica.pl

 

Świetlica Osieczów

Osieczów 54

tel. 75 732 86 60

e-mail: osieczow@gosir-osiecznica.pl