Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie w sprawie zmiany planu wydatków GOSIR w Osiecznicy

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego GOSIR w Osiecznicy

 

Zarządzenie w sprawie zmian w polityce rachunkowości 

Zarządzenie w sprawie planu wydatków na rok 2018